850 532 0 522

TKDK VE GES HİBE PROJELERİ

1.Giriş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin ortak fonlama ile yürüttüğü kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerin gelişimi ve arttırılmasını sağlamak maçı ile kurulmuş bir kurumdur. Bu kurum kırsal alanlarda belli kriter ve şartlarda kurulacak veya kurulmuş olan işletmelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

TKDK Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi kapsamında 302-7 başlığında, sektör farkı gözetmeksizin TKDK’nın koşullarını sağlayan Şahıs veya Tüzel kişiliklerin başvuruda bulunabilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda;
· Şirketin yıllık mali bilançosunun 25 milyon Türk Lirasının altında olması
· Şirket personel sayının 50 kişinin altında olması
· Şirket ortaklarının veya şahısın sabıka kaydının olmaması
· Bağlantı anlaşması almış olması
· Kırsal alanda faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

2.Hibe Destek Sürecinin Aşamaları

 • TKDK yılda bir defa 302-7 başlığında çağrı ilanına çıkmaktadır. Çağrı ilan süresi yaklaşık olarak 40 gün olmaktadır. Şartlara göre çağrı ilan süre uzatılabilmektedir.
 • Çağrı süresinde istenilen belgelerin tamamlanması ve proje yazımının yapılarak dijital olarak TKDK’nın sistemine, belirlenen sürede yüklenmesi gerekmektedir.
 • TKDK’nın sistemine yüklenen evrakların ve proje yazımının Asıl ve yedek suretleri iki dosya halinde yatırımcı veya vekâleten yetkili kişi tarafından kuruma tesliminin yapılması gerekmektedir.
 • Teslim edilen dosyaların incelenmesi sonucunda eksiklik görülmeyen ve uygun bulunan yatırımların projeleri il koordinatörlüğü tarafından onaylanır ve son onay aşaması olan Anakara TKDK merkezine  gönderilir
 • TKDK projeyi onayladıktan sonra, kurum ile yatırımcı arasında sözleşme imzalanır.
 • Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, TKDK’nın izin verdiği süre içerisinde tamamlanması  gerekmektedir.
 • Gerçekleştirilen yatırımlar 5 yıl boyunca devredilemez ve kiralanamaz.
 • Gerçekleştirilen yatırımlar TKDK yerinde kontrol birimi tarafından her yıl düzenli olarak kontrol edilmektedir.
 • TKDK hibe desteği 500.000 EURO’nun % 55 dir.( Hibe Desteği 275.000 EURO )
 • KDV muafiyeti bulunmaktadır.
 • TKDK çağrı ilanına çıktığı tarihte € kurunu sabitlemektedir ve yatırım Türk Lirası olarak TKDK ya sunulmaktadır. (€ kuru en son TKDK çağrısında 9,32 TL olarak sabitlenmiştir)
 • Gerçekleştirilen yatırımın hibesi yatırımcının belirlediği banka hesabına yatırılmaktadır.
 • Yatırımcı, yatırım tutarını yüklenicinin banka hesabına yapması Yatırımcı Banka dekontlarını ve faturayı kuruma ibraz ettikten sonra TKDK’nın belirlediği sürede hibe tutarı yatırımcının belirtiği banka hesabına yatırılacaktır.

3.IPARD Programı Sıralama Kriterleri:

Genel Seçim Kriterleri Puanlar
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa 15
Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise 10
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa 15
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 15
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse 10
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20
Başvuru sahibi gerçek kişi veya bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 15
TOPLAM 100

Başvuru sahibi, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi
takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

Afyonkarahisar, Burdur, Erzincan, Kastamonu, Ordu, Ağrı, Bursa, Erzurum, Konya, Samsun, Amasya, Çanakkale, Giresun, Kütahya, Uşak, Aksaray, Çankırı, Hatay, Malatya, Van, Ankara, Çorum, Isparta, Manisa, Yozgat, Ardahan, Denizli, Tokat, Mardin, Trabzon, Aydın, Sivas, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Karaman, Muş, Balıkesir, Elazığ, Kars, Nevşehir

4.TKDK GES Santrali İçin Gerekli Ön Koşullar ve İlave Puan Alınacak Hususlar

 • Kiralama ile yapılacak mekanlarda, Tapu Müdürlüğünden, yatırımın yapılacağı taşınmazın üst kullanım hakkı, yatırımı gerçekleştirecek şahsın adına, 7 yıllık “Üst Kullanım Hakkı” alınarak, aynı kurumdan “Takyidatlı Tapu Kayıt Örneği” alınacaktır
 • Aynı şahıs adına sadece 1 parsele başvuru yapılabilir. 2 ayrı parsel için başvuru yapılacak ise 2 farklı şahıs gereklidir.

İlave Puan Alınacak Hususlar

 • 40 Yaş Altı Girişimci = 15 Puan
 • Kadın Girişimci = 15 Puan
 • Gerçek Kişi İse = 15 Puan
 • Eğitim Şartları = 15 Puan
 • Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Mekatronik ve Makina meslek yüksekokulu, meslek lisesi, öğretmenliği, mühendisliğinden mezun olanlar
 • Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Mekatronik ve Makina bölümlerinin yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
 • Enerji Sistemi Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar
 • Yenilenebilir Enerji ile ilgili yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar veya
  3 yıl deneyim: İlgili uzmanlık alanında en az üç yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ve/veya belgeler üzerinden kontroller gerçekleşecektir. Kontrollerde, başvurunun teslim tarihinden itibaren yatırımla ilgili sektörde, en az üç yıllık deneyimin olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir
 • Dağlık Veya Ormanlık Alan Ek Puan ( Osb Dağlık Alan Sınırında) = 10 Puan
 • Başvuru Sahibi Daha Önce IPARD Kapsamında Sözleşmesi Yoksa = 20 Puan

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz;
info@lbcsolar.com
0 850 532 0 5222

 Kaynak: TKDK 9.Etap Çağrı Rehber