KOBİ Danışmanlığı

KOBİ’lere Yönelik Hibe, Destek ve Teşviklere Yönelik Projeleri Yazma ve Yönetme

İşletmelerin büyüyüp gelişmesi için en önemli gereksinimlerin başında işletme sermayesi gelmektedir. Ülkemizde bu manada KOBİ’lerimizi destekleyen birçok kuruluş bulunmaktadır. Bunların başında;

  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme (KOSGEB)
  • Kalkınma Ajansları
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Birimleri (TKDK)
  • Kırsal Kalkınma Destekleri (KKYDP) gelmektedir.

LBC Danışmanlık olarak işletmenize uygun hibe, destek ve teşvik projeleri çağrısında yanındayız. Projenin ilk safhasından son adımına kadar tüm süreci birlikte yönetiyoruz. Bu konuda projelerinizi sizler yönetmek isterseniz de ilgili personellerinize eğitim imkanları sunuyoruz.

Fizibilite Raporları ve Stratejik Plan Hazırlama

Kamu kurumlarımız, işletmelerimizin STK’larımızın belirli periyotlarla hazırlamak zorunda oldukları Stratejik Planlama ve her türlü yatırım öncesi gerekli olan Fizibilite Raporlarının hazırlanması konusunda ofisimiz sizlere hizmet sunmaktadır.  Bu konuda paydaşlarınızla fikir-alışverişinde bulunarak sizler için en gerçekçi ve ulaşılabilir planı hazırlamak en önemli görevimizdir.

Referanslarımız

Karaköprü Belediyesi – Enerjide Yenilikçi Yaklaşım Projesi – GES Fizibilite Raporu 2021

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü – Yenilenebilir Enerji Kurulumu Projesi – GES Fizibilite Raporu 2021