KOBİ Danışmanlığı

KOBİ’lere Yönelik Hibe, Destek ve Teşviklere Yönelik Projeleri Yazma ve Yönetme

İşletmelerin büyüyüp gelişmesi için en önemli gereksinimlerin başında işletme sermayesi gelmektedir. Ülkemizde bu manada KOBİ’lerimizi destekleyen birçok kuruluş bulunmaktadır. Bunların başında;

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme (KOSGEB)
 • Kalkınma Ajansları
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Birimleri (TKDK)
 • Kırsal Kalkınma Destekleri (KKYDP) gelmektedir.

LBC Danışmanlık olarak işletmenize uygun hibe, destek ve teşvik projeleri çağrısında yanındayız. Projenin ilk safhasından son adımına kadar tüm süreci birlikte yönetiyoruz. Bu konuda projelerinizi sizler yönetmek isterseniz de ilgili personellerinize eğitim imkanları sunuyoruz.

Her Türlü İşletme İçin Belgelendirme Hizmetleri (ISO, CE, Marka Tescil, TSE, TPE)

Günümüzde işletmelerden gerek toplam kalite yönetimi süreci açısından gerekse müşteri gereksinimlerinden dolayı birçok belgelendirme süreci ile muhatap olması istenmektedir. Bu süreçte LBC Danışmanlık olarak işletmelerimize belgelendirme süreçleri boyunca da gerekli tüm teknik desteği sunuyoruz. Hizmet sunduğumuz belge isimleri;

 • ISO ve TSE Belgeleri,
 • OHSAS -İş Güvenliği-ISO 14000,
 • Gıda Üretici ve Satıcıları için ISO 22000 (HACCP) Belgesi,
 • AB Ülkeleri için İstenen CE Belgesi,
 • Marka Tescili,
 • Endüstriyel Tasarım ve
 • Patent Tescil İşlemleri

Fizibilite Raporları ve Stratejik Plan Hazırlama

Kamu kurumlarımız, işletmelerimizin STK’larımızın belirli periyotlarla hazırlamak zorunda oldukları Stratejik Planlama ve her türlü yatırım öncesi gerekli olan Fizibilite Raporlarının hazırlanması konusunda ofisimiz sizlere hizmet sunmaktadır.  Bu konuda paydaşlarınızla fikir-alışverişinde bulunarak sizler için en gerçekçi ve ulaşılabilir planı hazırlamak en önemli görevimizdir