GÜNEŞ PİLİ NEDİR?

GÜNEŞ PİLİ (FOTOVOLTAİK HÜCRE) NEDİR?

Işık, güneş pili olarak da adlandırılan bir fotovoltaik (PV) hücre üzerine düşmesi ile birkaç durum gözlenebilir, bu ışık yansıyabilir, emilebilir veya hücrenin içinden geçebilir. PV hücresi yarı iletken malzemeden oluşur; “Yarı iletken madde”, elektriği bir yalıtkandan daha iyi iletebileceği, ancak metal gibi iyi bir iletken kadar iyi iletemeyeceği anlamına gelir. PV hücrelerinde kullanılan birkaç farklı yarı iletken malzeme vardır.

Yarı iletken madde ışığa maruz kaldığında ışığın enerjisini emer ve elektron adı verilen malzemedeki negatif yüklü parçacıklara aktarır. Bu ekstra enerji, elektronların materyalden elektrik akımı olarak akmasına izin verir. Bu akım, bir güneş pili üzerindeki ızgara benzeri hatlar olan iletken metal kontaklar aracılığıyla çıkarılır ve daha sonra evinize, tesisinize ve elektrik şebekesinin geri kalanına güç sağlamak için kullanılabilir.

GÜNEŞ PANELİ NEDİR ?

Güneş panelleri, güneş ışınlarını emerek ve bu emilen ışınları elektriğe  dönüştürmek için kullanılan enerji kaynaklarıdır.

Güneş paneli aslında, fotovoltaik etki yoluyla elektrik üretmek için kullanılabilen bir güneş (veya fotovoltaik) hücreleri topluluğudur. Bu hücreler, güneş panellerinin yüzeyinde ızgara benzeri bir düzende düzenlenmiştir.

Bu nedenle, kendisini destekleyen bir yapı üzerine monte edilmiş bir dizi fotovoltaik modül olarak da tanımlanabilir.  Bir fotovoltaik (PV) modül, 6×10 güneş pillerinin paketlenmiş ve bağlı bir birleşimidir.

Aşınma ve yıpranma söz konusu olduğunda, bu paneller oldukça dayanıklıdırlar.  Güneş panelleri son derece yavaş aşınır.  Bir yılda, etkinlikleri yalnızca yüzde bir ila iki oranında azalır (bazen daha da az).

Çoğu güneş paneli, kristal silikon güneş pilleri kullanılarak yapılır.

Güneş panellerinin evlere montajı, sera gazlarının zararlı emisyonlarıyla mücadeleye yardımcı olur ve böylece küresel ısınmanın azaltılmasında büyük önem taşır.  Güneş panelleri hiçbir şekilde kirliliğe yol açmaz ve temiz bir enerji kaynağıdır.  Ayrıca fosil yakıtlara ve geleneksel güç kaynaklarına olan bağımlılığımızı da azaltırlar.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ( GES ) NEDİR ?

Bilindiği üzere güneşe enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. O halde, güneşten enerji nasıl üretilir? Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneş enerji santrallerinde üretilmektedir. Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. GES’lerde kullanılan paneller oldukça büyüktür ve bu paneller içerisinde fotovoltaik hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelerin ana maddesi, galyum arsenittir ve kristal silisyumdur. Güneş panellerine gelen ışıklar, paneller sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülerek büyük güneş pillerine veya akülere depo edilmektedir. Bunu yapan sistemlere ise Güneş Enerji Santrali (GES) denilmektedir.

Güneş enerji santralleri; temiz, depolaması kolay ve sınırsız bir kaynak olduğundan dolayı günümüzde sıklıkla güneş enerji sistemleri enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Yazar: Mehmet Emin İDEMEN

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/definition/solarpanel

https://www.energy.gov/eere/solar/solar-photovoltaic-cell-basics