SME Consulting

Writing and Managing Projects for Grants, Support and Incentives for SMEs

Working capital is one of the most important requirements for businesses to grow and develop. In this sense, there are many institutions that support our SMEs in our country. Some of them are:

  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme (KOSGEB)
  • Development Agencies
  • Agriculture and Rural Development Support Institution (TKDK) and
  • Rural Development Investments Support Program (KKYDP)

As LBC Consultancy, we are working on grant, support and incentive projects suitable for your business. We manage the whole process from the first phase of the project to the last step. If you want to manage your projects in this regard, we also offer training opportunities to your relevant personnel.

Preparing Feasibility Reports and Strategic Plan

Kamu kurumlarımız, işletmelerimizin STK’larımızın belirli periyotlarla hazırlamak zorunda oldukları Stratejik Planlama ve her türlü yatırım öncesi gerekli olan Fizibilite Raporlarının hazırlanması konusunda ofisimiz sizlere hizmet sunmaktadır.  Bu konuda paydaşlarınızla fikir-alışverişinde bulunarak sizler için en gerçekçi ve ulaşılabilir planı hazırlamak en önemli görevimizdir.

Referanslarımız

Karaköprü Belediyesi – Enerjide Yenilikçi Yaklaşım Projesi – GES Fizibilite Raporu 2021

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü – Yenilenebilir Enerji Kurulumu Projesi – GES Fizibilite Raporu 2021