TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ve GES HİBE PROJELERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ve GES HİBE PROJELERİ

1.Giriş

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin ortak fonlama ile yürüttüğü kırsal alanlarda
tarımsal faaliyetlerin gelişimi ve arttırılmasını sağlamak maçı ile kurulmuş bir kurumdur. Bu kurum kırsal alanlarda belli kriter ve şartlarda kurulacak veya kurulmuş olan işletmelerin desteklenmesini amaçlamaktadır.

TKDK Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi kapsamında 302-7 başlığında, sektör farkı gözetmeksizin TKDK’nın koşullarını sağlayan Şahıs veya Tüzel kişiliklerin başvuruda bulunabilmesine olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda;
· Şirketin yıllık mali bilançosunun 25 milyon Türk Lirasının altında olması
· Şirket personel sayının 50 kişinin altında olması
· Şirket ortaklarının veya şahısın sabıka kaydının olmaması
· Bağlantı anlaşması almış olması
· Kırsal alanda faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

2.Hibe Destek Sürecinin Aşamaları

 • TKDK yılda bir defa 302-7 başlığında çağrı ilanına çıkmaktadır. Çağrı ilan
  süresi yaklaşık olarak 40 gün olmaktadır. Şartlara göre çağrı ilan süre
  uzatılabilmektedir.
 • Çağrı süresinde istenilen belgelerin tamamlanması ve proje yazımının yapılarak
  dijital olarak TKDK nın sistemine, belirlenen sürede yüklenmesi gerekmektedir.
 • TKDK’nın sistemine yüklenen evrakların ve proje yazımının Asıl ve yedek
  suretleri iki dosya halinde yatırımcı veya vekâleten yetkili kişi tarafından kuruma
  tesliminin yapılması gerekmektedir.
 • Teslim edilen dosyaların incelenmesi sonucunda eksiklik görülmeyen ve uygun
  bulunan yatırımların projeleri il koordinatörlüğü tarafından onaylanır ve son onay
  aşaması olan Anakara TKDK merkezine gönderilir
 • TKDK projeyi onayladıktan sonra, kurum ile yatırımcı arasında sözleşme imzalanır.
 • Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, TKDK’nın izin verdiği süre
  içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
 • Gerçekleştirilen yatırımlar 5 yıl boyunca devredilemez ve kiralanamaz.
 • Gerçekleştirilen yatırımlar TKDK yerinde kontrol birimi tarafından her yıl
  düzenli olarak kontrol edilmektedir.
 • TKDK hibe desteği 500.000 EURO’nun % 55 dir.( Hibe Desteği 275.000 EURO )
 • KDV muafiyeti bulunmaktadır.
 • TKDK çağrı ilanına çıktığı tarihte € kurunu sabitlemektedir ve yatırım Türk
  Lirası olarak TKDK ya sunulmaktadır. (€ kuru en son TKDK çağrısında 9,32 TL olarak
  sabitlenmiştir)
 • Gerçekleştirilen yatırımın hibesi yatırımcının belirlediği banka hesabına
  yatırılmaktadır.
 • Yatırımcı, yatırım tutarını yüklenicinin banka hesabına yapması
  Yatırımcı Banka dekontlarını ve faturayı kuruma ibraz ettikten
  sonra TKDK’nın belirlediği sürede hibe tutarı yatırımcının belirtiği banka
  hesabına yatırılacaktır.

3.IPARD Programı Sıralama Kriterleri:

Genel Seçim Kriterleri

Puanlar
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde
ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu
tarihte 40 yaşının altındaysa
15
Yatırım uygulama alanı dağlık alanda veya orman köyünde ise 10
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje
sahibi bir kadınsa
15
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası,
diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa
15
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu
strateji üzerine inşa edilmişse
10
Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 20
Başvuru sahibi gerçek kişi veya bir üretici örgütü veya üretici örgütünün
hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise
15
TOPLAM

100

Başvuru sahibi, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi
takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

Afyonkarahisar Burdur Erzincan Kastamonu Ordu
Ağrı Bursa Erzurum Konya Samsun
Amasya Çanakkale Giresun Kütahya Uşak
Aksaray Çankırı Hatay Malatya Van
Ankara Çorum Isparta Manisa Yozgat
Ardahan Denizli Tokat Mardin Trabzon
Aydın Sivas Kahramanmaraş Mersin
Şanlıurfa Diyarbakır Karaman Muş
Balıkesir Elazığ Kars Nevşehir

4.TKDK GES Santrali İçin Gerekli Ön Koşullar ve İlave Puan Alınacak Hususlar

 • Kiralama ile yapılacak mekanlarda, Tapu Müdürlüğünden, yatırımın yapılacağı taşınmazın üst kullanım hakkı, yatırımı gerçekleştirecek şahsın adına, 7 yıllık “Üst Kullanım Hakkı” alınarak, aynı kurumdan “Takyidatlı Tapu Kayıt Örneği” alınacaktır
 • Aynı şahıs adına sadece 1 parsele başvuru yapılabilir. 2 ayrı parsel için başvuru yapılacak ise 2 farklı şahıs gereklidir.

İlave Puan Alınacak Hususlar

 • 40 Yaş Altı Girişimci = 15 Puan
  · Kadın Girişimci = 15 Puan
  · Gerçek Kişi İse = 15 Puan
  · Eğitim Şartları = 15 Puan
 • Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Mekatronik ve Makina meslek yüksekokulu, meslek lisesi, öğretmenliği, mühendisliğinden mezun olanlar
 • Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Mekatronik ve Makina bölümlerinin yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olanlar
 • Enerji Sistemi Mühendisliği lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar
 • Yenilenebilir Enerji ile ilgili yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar veya
  3 yıl deneyim: İlgili uzmanlık alanında en az üç yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ve/veya belgeler üzerinden kontroller gerçekleşecektir. Kontrollerde, başvurunun teslim tarihinden itibaren yatırımla ilgili sektörde, en az üç yıllık deneyimin olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir
 • Dağlık Veya Ormanlık Alan Ek Puan ( Osb Dağlık Alan Sınırında) = 10 Puan
 • Başvuru Sahibi Daha Önce IPARD Kapsamında Sözleşmesi Yoksa = 20 Puan

Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz;
info@lbcsolar.com
0 850 532 0 5222

 Kaynak: TKDK 9.Etap Çağrı Rehberi
 https://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaD
okumanlari/BasvuruCagriRehberi/IPARDII/9.0/302.pdf

 

About Author

Related posts

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN GES

Çağımızın en büyük avantajlarından biri olan yenilebilir enerji teknolojilerinin öncüsü Güneş Enerji Santralleridir. Güneş Enerji santrallerini genel bir değerlendirmeye alacak olursak hem yatırım maliyeti hem kurulum süresi hem de tesis için kullanılan alan olarak diğer santrallere göre bir adım önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 100 kWp gücünde bir çatı GES...

Read More

GÜNEŞ PİLİ (FOTOVOLTAİK HÜCRE) NEDİR?

Işık, güneş pili olarak da adlandırılan bir fotovoltaik (PV) hücre üzerine düşmesi ile birkaç durum gözlenebilir, bu ışık yansıyabilir, emilebilir veya hücrenin içinden geçebilir. PV hücresi yarı iletken malzemeden oluşur; “Yarı iletken madde”, elektriği bir yalıtkandan daha iyi iletebileceği, ancak metal gibi iyi bir iletken kadar iyi iletemeyeceği anlamına...

Read More